Vastgoeddata Nederland
Algemeen
Woonruimte
Terug
Nieuwe samenwerkingsafspraken huurdersorganisaties De Huurderij, HBOL, HBVV en Rijnhart Wonen
11 december 2023
Ondertekening samenwerkingsafspraken huurdersorganisaties De Huurderij, HBOL, HBVV en Rijnhart Wonen

Woningcorporatie Rijnhart Wonen en de 3 huurdersorganisaties hebben samenwerkingsafspraken in het belang van de huurders vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst. Op 7 december ondertekenden zij de nieuwe samenwerkingsafspraken die 4 jaar gelden. Een bijzonder en feestelijk moment, omdat dit de eerste keer is dat de woningcorporatie gezamenlijke afspraken heeft gemaakt met 3 huurdersorganisaties: De Huurderij (Leiderdorp en Zoeterwoude), als Huurdersbelangenorganisatie Leiderdorp (HBOL) en Huurdersbelangenvereniging Voorschoten (HBVV). Hiermee geven wij richting aan onze samenwerking.

Chrétien Mommers, directeur-bestuurder van Rijnhart Wonen: “Vanaf de zomer in 2022 werken we met 3 huurdersorganisaties: De Huurderij, HBOL en HBVV. Door de overname van ruim 1.000 sociale huurwoningen in Voorschoten van Woonzorg Nederland, gingen we in de samenwerking van 2 naar 3 huurdersorganisaties. Dat vraagt om goede afspraken met elkaar. De wet geeft hierin het kader en aanvullend hierop hebben we nu afspraken over de samenwerking vastgelegd. Het is in het belang van onze huurders dat we vanuit een gezamenlijke basis overleg met elkaar hebben. Ik ben dus heel blij met deze afspraken.”

Huurdersvertegenwoordiging en participatie
Aanleiding voor de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is dat zowel de woningcorporatie als de huurdersorganisaties de huurdersvertegenwoordiging en participatie goed willen organiseren. Volgens de nieuwe afspraken werken de 3 huurdersorganisaties samen op beleidsniveau. Dat houdt in dat zij gezamenlijk advies uitbrengen bij wijzigingen in beheer en/of beleid én gezamenlijk overleg voeren met Rijnhart Wonen op beleidsniveau. In die zin spreken zij met één stem namens alle huurders. Rijnhart Wonen en de huurdersorganisaties verkennen de komende tijd gezamenlijk de mogelijkheden om vaker samen te werken met één huurdersvertegenwoordiging.

Jacinta Boere, bestuursvoorzitter van De Huurderij: “De Huurderij vindt samenwerking een pré, wij doen dat goed samen met de andere collega’s en Rijnhart Wonen omdat we luisteren en leren van elkaar. We hebben echt goede afspraken gemaakt als dit document in de kast verdwijnt en we er niet meer naar om hoeven kijken.

Wim Pols, bestuursvoorzitter van HBOL: “Plusminus 15 maanden van overleggen en gesprekken hebben een samenwerkingsovereenkomst gevormd voor de 3 huurdersorganisaties bij Rijnhart Wonen. Het lange proces was nodig om eenieder met de neuzen dezelfde kant op te krijgen, hierin zijn we geslaagd. Het gaat om de huurders, zij staan centraal. De 3 huurdersorganisaties hebben een goede samenwerking. Ik hoop dat we in de verdere processen constructief kunnen blijven samenwerken. Wij doen dit “Samen voor elkaar”.”

Neltje Botermans, bestuursvoorzitter van HBVV: “Het is belangrijk om als huurder mee te kunnen praten, te adviseren en te participeren in overleg tussen huurders, gemeente en verhuurder. Het gaat immers over onze eigen veilige woning! De HBVV is daarom verheugd om deze overeenkomst met Rijnhart Wonen en mede huurorganisaties te tekenen. Door samen te werken, kunnen we veel meer bereiken!”

Bewoners die lid willen worden van een van de huurdersorganisaties kunnen zich aanmelden via de websites van de huurdersorganisaties: dehuurderij.nl, hbol.nl of hbvv.nl. Dat geldt ook voor bewoners die graag mee willen denken met de plannen van Rijnhart Wonen en bestuurslid willen worden van een van de huurdersorganisaties.

Betrokken organisatie Rijnhart Wonen
Bron Rijnhart Wonen
Terug

Gerelateerde nieuwsberichten

Rijnhart Wonen en Fijn Wonen tekenen intentieovereenkomst voor de realisatie van 47 nieuwbouwappartementen aan de Kerklaan Ambachtsherenweg in Zoeterwoude
Transactievolume zorgvastgoedmarkt gehalveerd, nieuwbouwambities onder druk
Rijnhart Wonen wil nieuwbouw van Jobo Vastgoed afnemen aan Europaweg Zoeterwoude